Med passion för människor, utveckling och kommunikation utbildar vi för en hållbar framtid!
Med passion för människor, utveckling och kommunikation utbildar vi för en hållbar framtid!

Dansar din chef som Prinsen, eller har Askungen tappat takten?

Vad är en bal på slottet? Ja, frågar vi Askungen på julafton så vet vi nog alla svaret. Vem minns inte känslan när hon svävade ut  på dansgolvet tillsammans med prinsen. Det såg ut som de satt ihop och de följdes åt som de inte gjort annat. Hon såg trygg och lycklig ut. Inget felsteg här inte. Styrningen var klockren. Total ögonkontakt så det fanns ingen risk för prinsen att missa hennes signaler. Att dansa kan liknas med att leda personal – så kallat Dansande ledarskap.

Det krävs förvisso två för att dansa tango som man säger – och det gör det även på dansgolvet på din arbetsplats. Det behöver finnas en ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller och uppdrag för att dansen ska bli lyckosam. Rollerna behöver vara tydliga så det inte är någon tvekan om vad som förväntas av dig och dina meddansare. Det gör att kommunikationen er emellan är otroligt viktig. Men om dansen går lite stapplande så behöver du en tillgänglig ledare som kan möta dig. Forskning har visat att i ett engagerat ledarskap behövs empati, närvaro och kommunikation.Ett engagerat ledarskap ihop med allas delaktighet, som att bli informerad, ha inflytande och få möjlighet att utvecklas, kan skapa en hållbar hälsa bland medarbetare i en verksamhet. Detta är viktiga dimensioner som varje ledare behöver beakta för att du snabbt ska hitta rytmen igen. Ledaren behöver visa dansgolvets ramar och peka ut riktningen.

Ledaren har det övergripande ansvaret då denne styr dansen – men den som blir förd måste också bjuda till för att dansen ska bli så bra som möjligt. Om dansen ska bli extra givande är det av vikt att du får feedback på det du gör och att ledaren visar sin uppskattning på ett genuint sätt. Om ditt engagemang och driv ska väckas så måste din ledare lyssna in dina behov och låta dig får vara med och tycka till hur mycket ni ska snurra.

Vad händer om chefen dansar efter sin egen pipa utan kommunikation och delaktighet i dansen? Ja, hen ska ha tur att om du stannar kvar på golvet och inte sätter dig ner på en stol och vägrar dansa, alternativt att du drar vidare till ett annat danshak.  Otydlig kommunikation skapar en osäkerhet och kan leda till stress, samt bristande förtroende för ledningen. Forskning visar att ett kommunikativt ledarskap stärker engagemanget och samhörigheten på arbetsplatsen som leder till en ökad effektivitet hos medarbetarna i verksamheten. Med andra ord så är det kostnadseffektivt att skicka iväg hela ledarstaben på ”danskurs”.

Hur är känslan på ert dansgolv på jobbet? Svävar du omkring likt Askungen – eller får du bara titta på som styvsystrarna? Oavsett hur dansen går så kom ihåg att det är varannan damernas. Alla kan tappa takten– och alla kan bjuda upp. Håll koll på dansen och ta initiativet att styra upp dansen så den blir så där… alldeles, alldeles underbar.

Sahara & Pippi

Kommentera gärna