Med passion för människor, utveckling och kommunikation utbildar vi för en hållbar framtid!
Med passion för människor, utveckling och kommunikation utbildar vi för en hållbar framtid!

Hur motiverad är ni till ert nyårslöfte?

Ett nytt år har inletts och nya spännande möten står för dörren. Både jag och Sahara har självfallet uttalat nyårslöften precis som många andra. Den stora skillnaden är att Sahara kommer sannolikt att klara att hålla sitt. Det gör aldrig jag. För oftast handlar mina löften om ett sundare liv med mer motion och mindre godsaker. Att sluta äta godis, vad tänker jag egentligen? Varför ens uttala ett löfte som jag inte kan hålla. Jag älskar godis. Ja – här saknar jag all typ av motivation. Å andra sidan så tycker Sahara att det är okej att ändra sig så länge man har en bra motivering… .

Vilka behov vi har och vad som krävs för att de ska uppfyllas är enligt viss forskning det som utgör grunden till en människas motivation. Ja, egentligen har jag ett behov av en sundare livsstil – men det är förvisso inte mitt inre behov. Det handlar mer om att jag vet att det är bra för mig.

Ordet motivation kommer från det latinska ordet Movere som betyder rörelse. Det finns många olika motivationsteorier. Kontentan är att olika människor får motivation på olika sätt. Det finns ingen enkel förklaring till en människas motivation, utan det är komplext då det är olika faktorer som påverkar. Det handlar bland annat om samspelet mellan människan, händelsen och miljön. Vilken motivation jag behöver påverkas också av vem jag är – min personlighet, mina värderingar och hur vi förhåller oss till saker och ting. Det talas om yttre och inre motivation. Med yttre menas exempelvis belöningar, lön, befordringar och anställningstrygghet. Med inre motivation menas en emotionell tillfredställelse, att man deltar i en aktivitet för sin egen skull. Ett exempel på det är Saharas och min podcast PEPPTALK. Vi båda tycker det ska bli superkul med podden. Det känns spännande, roligt och utmanade och triggar igång vår inre motivation. Som Sahara har berättat tidigare så är det viktigt för henne att det finns ett värde i det arbete hon utför. Det är också kopplat till hennes inre motivation. För mig är det utmaningen och möjligheten till att utvecklas som är den stora inre motivationen.

En person med stark inre motivation och som dessutom känner till sina styrkor och svagheter växer oftast ju svårare utmaning hen ställs inför. För en person med lägre inre motivation så kan utmaningar istället vara dränerande och hämmande. Alla människor föds dock med en inre motivation men den kan förstöras i ogynnsamma förhållanden.

Mitt och Saharas nyårslöfte till er är att vi kommer bjuda på oss själva i vår podcast och hoppas att tillsammans med våra gäster inspirerar och motivera er till personlig utveckling. Men om vi inte lyckas så lovar vi bjuda er på godis 😊

Pippi ( & Sahara)

Kommentera gärna