Med passion för människor, utveckling och kommunikation utbildar vi för en hållbar framtid!
Med passion för människor, utveckling och kommunikation utbildar vi för en hållbar framtid!

Om oss

Varför Pippi?


Katarina ”Pippi” Lönnberg, 46 år

”Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert”. Ett citat av normbrytande Pippi Långstrump som finns intatuerat på min arm. En förebild som tror på den egna och andras förmåga och vågar göra annorlunda.  Jag är en driven beteendevetare som vill inspirera till eftertanke och få alla individer att växa som människa.

Jag har 20-års erfarenhet av kommunikation och media som journalist. Jag har de senaste fem åren arbetat med förändringsarbete på individnivå där jag har en spetskompetens inom samtalsmetodik och karriärvägledning. Jag brinner för värderingsstyrd verksamhetsutveckling och kommunikativt ledarskap.

Och vem är Sahara?


Sarah ”Sahara” Jansson, 34 år

Passionerad beteendevetare som brinner för mellanmänskliga möten. Hur kan vi få oss själva och andra att växa? Huruvida vi påverkar och påverkas av normer på olika nivåer är något som jag vill utforska och analysera. Hur varje litet sandkorn tillsammans kan bilda en öken speglar mitt perspektiv av hur varje liten del bygger en större helhet.

Jag har arbetat med försäljning och bemötande större delen av mitt yrkesverksamma liv både som säljare och ledare. Jag har goda kunskaper inom förändringsledning på individ- och organisationsnivå, samt fördjupad kunskap i hur människan lär sig, agerar och utvecklas.